Начало / Отопление и климатизация

Отопление и климатизация

Термомикс изгражда цялостни системи за отопление и климатизация.

Разполагаме със специалисти, които могат да изградят всяка една инсталация за отопление, в зависимост от спецификите на обекта и Вашите препочитания. Винаги ще Ви предложим варианти за изграждане на системи за отопление, отчитайки най-добрият вариант за съответния обект.
 

Видове отопление и отоплителни системи :

ОТОПЛЕНИЕ С КЛИМАТИЦИ

Отоплението с климатици е една алтернатива на другите начини за отопление.
Най-голямото предимство на климатика спрямо всички други начини e, че цената за отопление e сравнително ниска. Цената, която бихте заплатили през есента и пролетта е една от най-ниските, тъй като външната температура е все още положителна и режима, в които работи самия климатик е повече от ефективен.
Климатиците могат да се използват целогодишно. В горещите дни те понижават температурата и спомагат за Вашия комфорт.
Ефективността при отопление с климатици зависи  от качественото проектиране и правилния избор на климатик . Той трябва да бъде подбран по такъв начин, че той да продължи да затопля стаята или офиса Ви въпреки, че външните температури са намалели.
Широко разпространено мнение е, че климатиците не работят при външна температура - 20 градуса. Всъщност всеки климатик би могъл да работи и до - 40 градуса, защото повечето фреони тогава спират да се изпаряват и като следствие, външното тяло просто няма да генерира фреонови пари, които след това да бъдат компресирани. Така вашия климатик спокойно ще си работи при - 20 градуса, но проблемът е всъщност малко по-различен - климатикът просто няма да има достатъчно мощност, която да използвате за отопление.

ОТОПЛЕНИЕ С КОТЛИ


За централизирано отопление се използват електрически котли с мощност от 6 до 90 КВ, като до 10 КВ са монофазни, а по-мощните са трифазни, което ограничава тяхното приложение при отсъствието на трифазен ток. Това са модерни, екологично чисти и напълно автоматизирани топлоизточници, с голяма надеждност при експлоатация. Котлите са оборудвани с автоматика, която им е необходима за да работят коректно с цялата предпазна и регулираща арматура, като разширителен съд, филтър, помпа, обезвъздушител, предпазен клапан под налягане (обикновено 2,5 или 3 бара). За изработването му се изгражда тръбната мрежа и отоплителните тела (радиатори или конвектори) и към тях се прикрепя котела. За поддържане на постоянно налягане в системата се добавя автомат за допълване на инсталацията с вода от водопроводната мрежа. Този тип инсталация се нуждае от съвсем малка поддръжка и се инсталират много лесно и бързо. Единствените им недостатъци са високата цена на тока и че са зависими от наличието на електрозахранване. Този метод на отопление е много подходящ за малки къщи и апартаменти, защото котела заема малко място и е напълно безшумен.

За централизирано отопление обикновено се използват радиатори или конвектори. Радиаторите в зависимост от материала, от който са направени са: чугунени (вече почти не се предлагат), алуминиеви и стоманени (панелни).
В мокрите помещения препоръчваме да се използват алуминиеви лири с различна мощност и съответно размери, тъй като има вероятност стоманените да ръждясат.

Термомикс има грижата да проектира и изчислява централните отоплителни системи, за да се гарантира качеството на крайният продукт.
Предимството на водно отоплителните инсталации е, че могат да работят с няколко вида гориво, като смяната на котела с друг на твърдо, течно или газообразно гориво става лесно и бързо. С настъпването на кризата, все повече хора се насочиха към твърдото гориво, което е далеч по-евтино и достъпно.

ПИРОЛИЗНИ КОТЛИ


Пиролизните котли са проектирани за брикети и сухи дърва с влажност най-много 20%. Този тип котли са скъпи, но си струват защото са напълно автоматизирани и са високо ефективни, като почти не оставят пепел след горенето. Работят с пиролизен процес, който може да се контролира сравнително прецизно, като се регулира притока на кислород в горивната камера на котела. Конструкцията им представлява две камери една над друга като в горната камера се зарежда горивото, а в долната протича дървесния газ който се отделя от дървата (брикетите) и гори при висока температура. Тези котли се произвеждат с мощност до 99 КВ и са идеални за малки и средни къщи.

ПЕЧКИ И КАМЕРИ С ВОДНИ РИЗИ


Освен обикновените печки се използват и печки с водна риза и камери за вграждане с водна риза, които в повечето случаи са с мощност до 28 КВ. Разликата между тях е, че печките са с мощност до 16 КВ и са готови за експлоатация веднага след свързването им към отоплителната инсталацията, докато камерите трябва да се облицоват(обзидат) и са с мощност до 28 КВ. Те са част от отоплителната инсталация, която се състои от радиатори, циркулационна помпа, разширителен съд, филтър, тръбопроводна мрежа, спирателна и предпазна арматура. За циркулацията на водата в инсталацията се използва циркулационната помпа, като е почти задължително тя да е подсигурена с резервно захранване, в случай, че спре електрозахранването й. За управление на помпата се използва диференциален термостат, който включва помпата, когато температурата на водата се покачи над 50ºС и я изключва когато температурата на водата падне под тази температура. За предпазване на помпата от мръсотия пред нея се монтира филтър, който се почиства веднъж годишно.

При тези инсталации приоритет е обезопасяването на инсталацията срещу аварии, които могат да бъдат много опасни за обитателите на сградата. При повишаването на температурата на водата тя започва да се разширява и затова се слага разширителен съд, който да поеме температурното разширение на водата. Те биват отворени и затворени, като за отворените е задължително да се намират поне метър по-високо от най-високата точка на инсталацията. Затворените съдове имат мембрана по средата, която се разширява като балон за да поеме разширението на водата. Обикновено тези съдове се напомпват до 1,5 бара още в завода поради факта, че отоплителните инсталации работят при 1,5 до 2 бара. От едната страна на разширителния съд има вентил за регулиране на налягането в него. Въпреки наличието на разширителни съдове е възможно налягането и температурата да се покачат до опасни стойности затова е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО монтирането на предпазен клапан по температура и налягане към инсталацията, освен ако тя не е с отворен разширителен съд. При превишаване на налягането над 3 бара и 95ºС този клапан се отваря автоматично и изхвърля вода в канализацията и след спадане на налягането и температурата се затваря. При спадане на налягането се отваря автомат за доливане на инсталацията, от където постъпва студена вода от водопровода, като водата се смесва с тази от инсталацията. Автомат за доливане е възможно да се постави само на затворен тип инсталации (със затворен разширителен съд). Към отоплителната инсталация може да се подвърже и бойлер със серпентина за загряване на вода за санитарни нужди. Този тип отопление има редица предимства – евтино гориво, лесен монтаж, висока надеждност и дълголетие. Като недостатъци могат да се посочат ниското КПД (коефициент полезно действие) на печките и камините, регулиране на горивния процес, мръсното гориво и трудното зареждане. Въпреки това тези системи си имат своите почитатели.